Categories

Informacja

Top sellers

Krótki poruszania się po naszej witrynie.

1. Chcąc się poruszać po sklepie poprzez kategorie możesz je wybierać na dwa sposoby zaczynając od linku GŁÓWNA na głównej zielonej belce. Najedź na link kursorem i poczekaj aż rozwinie się blok kategorii na tle zielonym.

Wybór kategorii nr 1

 

2. Drugi sposób bardziej klasyczny to wybór kategorii z bloku KATEGORIE po lewej stronie witryny.

Wybór kategorii nr 2

 

3. Wyboru podkategorii możesz dokonywać na trzy sposoby. Dwa są opisane powyżej - postępujesz analogicznie jak w przypadku kategorii lub w sposób trzeci polegający na przesuwaniu podkategorii strzałkami znajdującymi się w prawym górnym rogu okna otwartej kategorii.

Wybór podkategorii

 

4. Każdy klient sam ma możliwość ustawienia sposobu przeglądania towarów w kolumnach lub wierszach, może też decydować o sposobie sortowania oraz ilości towarów przeglądanych na jednej stronie.

 Wyświetlanie towarów w wierszach.


{}